Zmiana sposobu obsługi Interesantów od 06 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo!

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z pandemią koronawirusa o nazwie SARS-CoV-2, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem, informuję, iż od dnia 06.11.2020 do odwołania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie oraz Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

zostają zamknięte dla Petentów.

Pracownicy będą udzielali informacji i wyjaśnień wyłącznie telefonicznie w godzinach urzędowania PCPR-u tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00- 15.00 pod numerem telefonu  55 644 29 55 

Proponujemy komunikację w formie elektronicznej, telefonicznej oraz poprzez pocztę tradycyjną.

Wykaz telefonów do wydziałów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie

  • Zespół do spraw pomocy osobom niepełnosprawnym- 55 644 29 55 wew. 201
  • Zespół ds. świadczeń i pomocy społecznej oraz Zesp. ds. pomocy instytucjonalnej 55 644 29 55 wew. 204
  • Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 55 644 29 55 wew. 202
  • Zespół ds. Pieczy Zastępczej – 55 644 29 55 wew. 205

Adres poczty elektronicznej: pcpr@pcpbraniewo.pl

Istnieje również możliwość złożenia dokumentów osobiście w formie papierowej. W tym celu na parterze budynku Starostwa zostało uruchomione Biuro Podawcze, które przyjmuje korespondencję (dokumentację) papierową. Przyjęta korespondencja będzie poddana 36 godzinnej kwarantannie.

 Informujemy, ponadto że wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze można składać również w formie elektronicznej w systemie SOW przygotowanym przez PFRON https://sow.pfron.org.pl/

Podobne tematy

Accessibility
Zamknij