Harmonogram realizacji projektu

„Wsparcie instytucji zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia  w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania  skutkom COVID-19 z terenu powiatu braniewskiegowspółfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe (projekty dedykowane COVID-19)

 

do pobrania:

Harmonogram realizacji projektu Wsparcie instytucji zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom COVID-19

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij