Przedłużenie ważności orzeczeń i kart parkingowych

Przedłużenie ważności

orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

oraz kart parkingowych

 

Na podstawie art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

 

orzeczenia wydane na czas określony, których ważność upłynęła w terminie od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r. zachowują ważność, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. orzeczenia wydane na czas określony, których ważność upłynęła

od 8 marca 2020 r. zachowują ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w tym przypadku nie ma obowiązku złożenia kolejnego wniosku).

 

karty parkingowe osób niepełnosprawnych, których ważność wygasła wraz z orzeczeniem w terminie od 8 marca 2020 r. zachowują ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

Wydłużenie następuje z mocy prawa, na podstawie w/w przepisów ustawy.

Podobne tematy

Accessibility
Zamknij