Ogłoszenie o naborze do pracy – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie ogłasza nabór na wolne stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Termin składania dokumentów do dnia 22 września 2021 roku do godz. 15:00.

do pobrania:

Ogłoszenie o naborze – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Kwestionariusz kandydata – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z naborem na wolne stanowisko pracy

 


[dodano: 23-09-2021]

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że w naborze ogłoszonym na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wpłynęły 4 oferty.

W wyniku przeprowadzenia I etapu tj. wstępnej weryfikacji formalnej do etapu końcowej weryfikacji merytorycznej komisja ds. przeprowadzenia naboru zakwalifikowała 3 osoby.

W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w ramach końcowej weryfikacji merytorycznej zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną kandydatów:

1. Kinga Noworol zam. Braniewo
2. Barbara Jarmołowicz zam. Wielkie Wierzno
3. Marlena Gajewska zam. Braniewo

Na przeprowadzenie II etapu tj. rozmowy kwalifikacyjnej w celu zweryfikowania informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych i ustalenia znajomości zagadnień związanych ze stanowiskiem, na który przeprowadzony jest nabór został wyznaczony dzień 28 września 2021r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej poinformujemy kandydata telefonicznie.

 


[dodano: 29-09-2021]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Barbara Jarmołowicz zam. Wielkie Wierzno

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Barbara Jarmołowicz spełniła wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze, wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisko. Posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe z zakresu pracy z dzieckiem i rodziną Zaprezentowana wiedza i umiejętność praktycznego zastosowania przepisów pozwalają stwierdzić, iż Pani Barbara Jarmołowicz będzie wykonywać powierzone obowiązki na właściwym poziomie.

 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie

 Małgorzata Dunajska

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij