Zarządzenie Nr 3 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie „Zasad i kryteriów przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej w powiecie braniewskim”

Zarządzenie Nr 3
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Braniewie
z dnia 17 stycznia 2022 r

w sprawie: „Zasad i kryteriów przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej w powiecie braniewskim”

§ 1

Wprowadza się Zasady i kryteria przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej w powiecie braniewskim stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 6 Kierownika powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie z dnia 27 marca 2020r., w sprawie zasad i kryteriów przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej w powiecie braniewskim

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2022 r.

 

Załączniki

Zasady i kryteria przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej w powiecie braniewskim

Skala punktów dla wniosków o likwidację barier architektonicznych

Skala punktów dla wniosków o likwidację barier w komunikowaniu się

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij