Informacja o zmianie sposobu obsługi Interesantów do 31 marca 2022 r.

Szanowni Państwo
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że od 25 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r. zostają zmienione zasady obsługi Interesantów.

Jak przekazać dokumenty do urzędu?

W załatwianiu spraw preferujemy komunikację elektroniczną (e-PUAP, pocztę elektroniczną), pocztę tradycyjną oraz komunikację telefoniczną.

Przyjmujemy od Państwa również dokumenty złożone osobiście w formie papierowej. W tym celu na parterze budynku Starostwa przygotowaliśmy skrzynkę podawczą, do której można złożyć korespondencję (dokumentację) papierową. 

Gdy będą Państwo potrzebowali pomocy podczas wypełniania dokumentów, pracownicy udzielą informacji telefonicznie, pocztą elektroniczną lub osobiście na miejscu na parterze budynku.

Gdzie są wzory formularzy?

Wykaz i opis załatwianych w PCPR  spraw wraz ze wzorami wniosków jest dostępny na stronie internetowej www.pcprbraniewo.pl w zakładce „Pobieranie”: wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON oraz wnioski z zakresu orzekania o niepełnosprawności. 

Formularze Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności są dostępne w zakładce Niepełnosprawni > Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności (http://pcprbraniewo.pl/?page_id=3278)

Wzory wniosków są też wyłożone na parterze budynku przy skrzynce podawczej.

Jak odebrać dokumenty z urzędu?

Gdy dokumenty zostaną przygotowane, pracownik urzędu skontaktuje się z Państwem i umówi na dogodny termin. 

Dlatego prosimy o zostawianie na składanych dokumentach swoich danych do kontaktu – numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej.

Prosimy o przestrzeganie następujących wymogów sanitarnych: zasłanianie nosa i ust, dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu pomiędzy osobami oczekującymi. 

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij