„Recepta na lepsze jutro 2!”

Celem projektu jest zwiększenie do 30.06.2023 r. zdolności do zatrudnienia oraz aktywnego udziału w życiu
społecznym i zawodowym 54 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w
wieku od 18 lat, zamieszkujących  na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego w powiatach: braniewskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, piskim, mrągowskim, nowomiejskim i działdowskim.

Więcej informacji na załączonym plakacie dostępnym do pobrania TUTAJ

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij