Zarządzenie Nr 2/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie z dnia 09 stycznia 2023 r. w sprawie: „Zasad i kryteriów przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej w powiecie braniewskim”

Zarządzenie Nr 2/2023

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Braniewie

z dnia 09 stycznia 2023 r

 

w sprawie: „Zasad i kryteriów przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej w powiecie braniewskim”

§ 1

Wprowadza się Zasady i kryteria przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej w powiecie braniewskim stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 3 Kierownika powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie z dnia 17 stycznia 2022r., w sprawie zasad i kryteriów przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej w powiecie braniewskim

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2023 r.

 

Załączniki:

Zasady i kryteria przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej w powiecie braniewskim

Skala punktów dla wniosków o likwidację barier architektonicznych

Skala punktów dla wniosków o likwidację barier w komunikowaniu się

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij