Przedłużanie ważności orzeczeń i kart parkingowych – zmiana przepisów od 6 sierpnia 2023 r.

Przedłużanie ważności orzeczeń i kart parkingowych

– zmiana przepisów od 6 sierpnia 2023 r.

Zgodnie przepisami ustawy z  dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023, poz. 852)

  • orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności:

1) upłynąłby od dnia 9 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 GRUDNIA 2023 r.,

2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 MARCA 2024 r.,

3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 5 sierpnia 2023 r. – zachowuje ważność do dnia 30 WRZEŚNIA 2024 r.

jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

  • karty parkingowe

wydane na podstawie orzeczeń wskazanych:

– w punkcie 1 zachowują ważność do dnia 31 GRUDNIA 2023 r.,

– w punkcie 2 zachowują ważność do dnia 31 MARCA 2024 r.,

– w punkcie 3 zachowują ważność do dnia 30 WRZEŚNIA 2024 r,

jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

  • karty parkingowe dla placówek zostają przedłużone do 31 DNIA MARCA 2024 r.

 

 

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij