Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Informacje o Zespole

miejsce załatwienia sprawy
sposób załatwienia sprawy

Formularze i wnioski do pobrania

• wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

dzieci do 16 roku życia
osoby powyżej 16 roku życia
oświadczenie o miejscu pobytu osoby do 16 roku życia
oświadczenie o miejscu pobytu osoby powyżej 16 roku życia

• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

dzieci do 16 roku życia
osoby powyżej 16 roku życia

• wniosek o wydanie legitymacji

wniosek o wydanie legitymacji

• karta parkingowa

wniosek o wydanie karty parkingowej

oświadczenie o celu złożenia wniosku

Karty parkingowe

informacje dotyczące kart parkingowych
opłata za wydanie karty parkingowej

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

informacje dotyczące legitymacji osoby niepełnosprawnej
nowe legitymacje od dnia 1 sierpnia 2017 roku

Ulgi i uprawnienia

zasiłek pielęgnacyjny
uprawnienia pracownicze
– ulga rehabilitacyjna
ulgi w transporcie autobusowym
ulgi w transporcie kolejowym
ulga na basen
ulgowa opłata paszportowa
ulga do muzeum

Odwołania

Informacje dotyczące odwołań
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
Wzór odwołania

Akty prawne

ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności osób do 16 roku życia
rozporządzenie w sprawie kart parkingowych
kodeks postępowania administracyjnego

 

Accessibility
Zamknij