Piknik Rodzinny

W dniu 14.05.2023 r. na Rynku w Braniewie odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany przez Stowarzyszenie Braniewski Instytut Rozwoju Dom Sąsiedzki wraz z partnerami: Powiatowym Domem Pomocy Społecznej w Braniewie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, Katolickim Ośrodkiem Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Braniewie, Domem Dziecka Słoneczne Wzgórze we Fromborku, Środowiskowym...

Kampania „Biała Wstążka” 2022

Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Została zainicjowana w 1991 r., przez mężczyzn w Kanadzie i jest kierowana do mężczyzn. W przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 tysięcy mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę...

Informacje dla obywateli Ukrainy

Adres rządowego serwisu internetowego dla obywateli Ukrainy (Сайт для громадян України) https://www.gov.pl/web/ua Ulotka zawierającą informacje dla obywateli Ukrainy ULOTKA zawierającą informacje dla obywateli Ukrainy

Zapraszamy na Piknik rodzinny

plakat promujący piknik rodzinny
PCPR w Braniewie zaprasza serdecznie na piknik rodzinny! Już w niedzielę 27 czerwca w godzinach od 13.00 do 16.00. Miejsce: Rynek w Braniewie przy Placu Piłsudskiego. Zapewniamy wiele bezpłatnych atrakcji. Bądźcie z nami! Plakat promujący piknik rodzinny

„Młodość-Miłość–Małżeństwo-Rodzina”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do udziału w konkursie pod tytułem „Młodość-Miłość–Małżeństwo-Rodzina” będącym hasłem przewodnim tegorocznych Dni Rodziny. Zapraszamy do złożenia pracy dotyczącej powyższej tematyki. w załączeniu: Regulamin konkursu: „Młodość-Miłość -Małżeństwo-Rodzina”

Przedłużenie ważności orzeczeń i kart parkingowych

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych   Na podstawie art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) z przyczyn...

Wyrównywanie różnic między regionami

Logo - Wyrównywanie różnic między regionami
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III                           Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że w dniu 27 listopada 2020r. decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON zostały przyjęte „Kierunki...

Zmiana sposobu obsługi Interesantów od 06 listopada 2020 r.

Obrazek z treścią o zmianie sposobu obsługi Interesantów
Szanowni Państwo! W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z pandemią koronawirusa o nazwie SARS-CoV-2, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem, informuję, iż od dnia 06.11.2020 do odwołania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie oraz Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zostają zamknięte dla Petentów. Pracownicy będą udzielali...

PFRON wydłuża terminy na składanie wniosków

PFRON wydłuża terminy na składanie wniosków i realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że w dniu 30 października 2020 roku Zarząd PFRON podjął uchwałę 76/2020 zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań...

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków...
Accessibility
Zamknij