Turnus rehabilitacyjny 2012

W terminie od 1 do 14 września 2012 roku jedenastu niepełnosprawnych beneficjentów projektu systemowego „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych” uczestniczyło ogólno usprawniającym turnusie rehabilitacyjnym w miejscowości Jarosławiec. Kadrę opiekunów stanowili pedagodzy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie oraz kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i koordynator projektu.

Beneficjenci podczas pobytu w sanatorium „Panorama Morska” zostali zakwaterowani w dwu i trzyosobowych pokojach typu komfort z pełnym węzłem sanitarnym, mieli zapewnione pełne wyżywienie oraz opiekę lekarską i pielęgniarską.
W dniach 01.09.-03.09.2012 r. niepełnosprawna młodzież brała udział w dziesięciogodzinnym kursie „Trening kompetencji i umiejętności społecznych. W trakcie zajęć prowadzonych technikami aktywnego udziału beneficjenci poznali swoje mocne i słabe strony oraz dokonali analizy niepowodzeń. Ponadto poznali znaczenie postawy kreatywnej, pozytywnego myślenia i wykonali mapę własnych zasobów. Poznali znaczenie i wartość postawy asertywnej, a także konsekwencje bycia nieasertywnym. W ostatnim dniu kursu uczestnicy projektu w trakcie scenek sytuacyjnych uczyli się sztuki autoprezentacji i budowania wizerunku.

Podczas czternastodniowego turnusu młodzież regularnie uczestniczyła w zabiegach rehabilitacyjnych, m.in. hydromasażu, masażu suchym, naświetlaniach lampą Sollux, inhalacjach solankowych. Zabiegi zostały zlecone przez lekarza dla każdej osoby indywidualnie. Poza zabiegami beneficjenci aktywnie spędzali czas podczas gry w piłkę nożną, piłkę siatkową i tenisa ziemnego. Korzystali z basenów położonych na terenie ośrodka oraz uczestniczyli w zajęciach wodnego aerobicu.

W godzinach wieczornych uczestnicy projektu bawili się wspólnie podczas zabaw integracyjnych prowadzonych przez animatorów ośrodka, m.in. pikniku rodzinnego, Królewskiego wesela, Podróży dookoła świata, Pirackiej przygody. Brali udział w konkursach: Festiwalu piosenki, konkursie tańca, Wyborach Miss i Mistera „Panoramy Morskiej”, kalamburach. W roli widzów młodzież miała okazję obejrzeć i wysłuchać koncert zespołu cygańskiego oraz występ rewiowy.

Poza uczestnictwem w imprezach z bogatej oferty animacyjnej ośrodka, beneficjenci brali udział w zajęciach plastycznych i nadmorskich spacerach.

Zgodnie stwierdzili, że pobyt na turnusie był wspaniałym wydarzeniem i jednym z najważniejszych przeżyć, jakich doświadczyli.

opracowała: Aneta Koszewska – koordynator projektu

jaroslawiec_2012_203

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij