logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie
Powróć do: Informacje

RODO

Inspektorem ochrony danych jest Mirosław Wolak

Można się z nim kontaktować:
– pocztą elektroniczną na adres: iod@pcprbraniewo.pl
– poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą PCPR
– listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo