logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie
Powróć do: strona główna

pok 303

Starostwo Powiatowe w Braniewie

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I NIERUCHOMOŚCI
Pokój 303

tel. +48 
e-mail: 

Obsługiwane sprawy:

- Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków.

- Prowadzenie spraw z klasyfikacji ochrony gruntów.