Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 23 maja 2024
Imieniny: Iwona, Michał, Dezyriusz
pochmurno
15°C

Wsparcie rodzin zastępczych

RODZICE ZASTĘPCZY MAJĄ PRAWO DO:

 1. reprezentowania dziecka w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb związanych z jego utrzymaniem, w tym między innymi: alimentów, renty rodzinnej i odszkodowawczej,
 2. zasiłku pielęgnacyjnego,
 3.  wsparcia ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku ze zgłaszanymi problemami,
   poradnictwa rodzinnego,
 4.  terapii rodzinnej oraz wszelkich innych działań psychologicznych, pedagogicznych mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej zadań,
 5.  pracy socjalnej,
 6.  wglądu w dokumentację dotyczącą umieszczonego w rodzinie zastępczej dziecka zgromadzoną przez pracownika socjalnego,
 7.  świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka.

Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania w wysokości:

 • 899 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
 • 1361 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej.

Wysokość w/w świadczeń pomniejsza się o kwotę 50% dochodu dziecka, na który składają się otrzymywane alimenty, renta rodzinna oraz uposażenie rodzinne.

Rodzinie zastępczej na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek 274 zł miesięcznie.

Rodzinie zastępczej Starosta może przyznać:

 1. dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 18. roku życia – raz w roku,
 2. świadczenie na pokrycie:
  - niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo,
  - wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.

Rodzinie zastępczej przysługuje świadczenie również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej. Rodzina zastępcza może zrezygnować z przysługującej pomocy pieniężnej.

Rodzina zastępcza w pełnieniu swoich funkcji winna kierować się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw.

W ramach współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, rodziny zastępcze mogą korzystać z następujących form wsparcia:

 • konsultacje psychologiczne
 • grupy wsparcia
 • szkolenia

Ponadto każda z rodzin otrzymuje indywidualne wsparcie od koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, do zadań którego należy w szczególności:

 1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 2. przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku;
 3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 4. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada określone obowiązki rodzinom zastępczym wobec organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodziny biologicznej dziecka.

Do obowiązków rodziny zastępczej należy:

 • zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania
 • umożliwienie kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi (chyba, że Sąd wydał zakaz)
 • zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, społecznych oraz religijnych
 • zapewnianie kształcenia, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych
 • zapewnieni rozwoju uzdolnień i zainteresowań
 • zapewnieni ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka
 • traktowanie dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej
 • zapewnienie dostępu do przysługujących mu świadczeń zdrowotnych
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.