Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 16 lipca 2024
Imieniny: Maria, Stefan, Eustachy
pochmurno
20°C

Odwołania

Osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, może wnieść odwołanie do wojewódzkiego zespołu, za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie.

Odwołanie składa się w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Braniewie (pokój nr 114) lub można przesłać drogą pocztową na adres:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Braniewie
Plac Piłsudskiego 2
14 – 500 Braniewo

Właściwym do rozpatrzenia odwołania od decyzji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Braniewie jest Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Warmińsko-Mazurskim.

Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli wynika z niego, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji i jest własnoręcznie podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zobowiązany jest rozpatrzyć odwołanie w terminie do 7 dni. Jeżeli uzna, że zasługuje ono w całości na uwzględnienie może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. Jeżeli jednak organ uzna, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie, zobowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu (WZON) w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie.

Organ odwoławczy (WZON) wydaje decyzję, w której:

  1. utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo,
  2. uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję - umarza postępowanie pierwszej instancji, albo
  3. umarza postępowanie odwoławcze.

Strona, której decyzja wydana przez WZON po rozpatrzeniu odwołania nadal nie jest usatysfakcjonowana, może złożyć odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia przez WZON.

Zgodnie z treścią art. 127 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się
prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Oświadczenie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, musi zostać złożone przez stronę przed organem, który wydał decyzję.

Przepis art. 127 a kpa ma zastosowanie do spraw wszczętych od 1 czerwca 2017 r.

 

Do pobrania:

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 
Wzór_odwołania 

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.