Wtorek, 28 listopada 2023
Imieniny: Jakub, Lesław, Zdzisław
pochmurno
-1°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Aktywny Samorząd

Termin przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

Modułu I – od dnia 01 marca 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023r.

Modułu II – od dnia 01 marca 2023 r. do dnia 31 marca 2023r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023),

WAŻNE: Wnioskodawca może występować prze pełnomocnika zgodnie z pełnomocnictwem w zwykłej formie ( dotyczy Modułu I)

Wzór Pełnomocnictwa PDF [pdf, 99.51 kB] DOC [doc, 15.76 kB]

Wzór odwołania Pełnomocnictwa PDF [pdf, 102.32 kB] DOC [doc, 17.8 kB] 

 

Informujemy i jednocześnie zachęcamy  do składania  elektronicznie poprzez darmowy System SOW (https://sow.pfron.org.pl) wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Module I.

Do złożenia wniosku potrzebny będzie: dostęp do Internetu, konto w Systemie SOW i Profil Zaufany, który umożliwia elektroniczne podpisywanie dokumentów.

Profil Zaufany zakładamy internetowo (www.obywatel.gov.pl) i potwierdzamy w instytucji (np. ZUS,Urząd Skarbowy) lub online przy pomocy dziesięciu różnych banków.

 

Moduł I:  

a) Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu

 Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
w Zadaniu nr 1 – 70.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 8.000zł

Adresat programu:

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia),

– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcja narządu ruchu,

Wnioski do pobrania:

 

b) Obszar A Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5 280,00zł w tym:

– dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2 310,00zł,

– dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3 850,00zł,

– dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 880,00 zł,

– dla kosztów usług tłumacza migowego – 550,00zł

Adresat programu:

Zadanie 2:

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– wiek aktywności zawodowej,

– dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 3:

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– wiek aktywności zawodowej,

– dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

Wnioski do pobrania:

 

c) Obszar A Zadanie 4 –  pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 4 400,00zł

Adresat programu:

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności ,

–  wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcja narządu słuchu,

Wnioski do pobrania:

 

d) Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

w Zadaniu nr 1:

– dla osoby niewidomej – 10.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 16.500 zł,

– dla pozostałych adresatów w zadaniu– 10.000 zł,

Adresat programu:

– znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia –  orzeczenie o niepełnosprawności,

– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Wnioski do pobrania:

 

e) Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

w Zadaniu nr 2:

– dla osoby głuchoniewidomej – 4.400 zł,

– dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3 300 zł,

– dla pozostałych adresatów obszaru – 2.200 zł,

Adresat programu:

– pomoc udzielona w ramach Obszaru B,

 

f) Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 000 zł

Adresat programu:

– umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– dysfunkcja narządu wzroku,

– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Wnioski do pobrania:

 

g) Obszar B Zadanie 4 – pomoc w zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 6 000 zł

Adresat programu:

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

– dysfunkcja narządu słuchu,

– trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,

– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Wnioski do pobrania:

 

h) Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 650 zł

Adresat programu:

– pomoc udzielona w zad. 1,3 lub 4,

– znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności.

Wnioski do pobrania:

 

i)  Obszar C Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

Adresaci programu:

Zadanie 1:

– znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

– zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

Maksymalna kwota dofinansowania:

Obszaru C w Zadaniu 1 – 17.600,00 zł., z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27.500,00 zł.

Wnioski do pobrania:

 

j) Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

w Zadaniu nr 2 – 3.850 zł,z czego na zakup jednego akumulatora nie więcej niż 1.100zł

Adresat programu:

– znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności.

Wnioski do pobrania:

 

k) Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

– w zakresie ręki – 13.200 zł,

– przedramienia – 28.600 zł,

– ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33.000 zł,

– na poziomie podudzia – 19.800 zł,

– na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27.500 zł,

– uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

Adresat programu:

– stopień niepełnosprawności,

– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

– potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Wnioski do pobrania:

 

l) Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości).

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

w Zadaniu nr 4 – do 30% kwot, o których mowa w zadaniu C 3,

Adresat programu:

– stopień niepełnosprawności,

– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

– potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Wnioski do pobrania:

 

ł)  Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniem się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowania przedmiotu dofinansowania.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 8 250 zł.

Adresat programu:

– znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczeniem o niepełnosprawności,

– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,

– zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.

Wnioski do pobrania:

 

m) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

– 330 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Adresat programu:

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– aktywność zawodowa,

– pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

Wnioski do pobrania:

 

Moduł II – dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym

Wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – Moduł II, w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dotyczące semestru zimowego 2022/2023 można składać tylko w formie elektronicznej w systemie SOW przygotowanym przez PFRON od 01 marca 2023r. do 31 marca 2023r.

https://sow.pfron.org.pl/

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.