Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 23 maja 2024
Imieniny: Iwona, Michał, Dezyriusz
pochmurno
15°C

Ochrona danych osobowych

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), (dalej: RODO) informuję, że:

Wskazanie administratora - Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo. Można się z nim skontaktować listownie lub środkami komunikacji elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej lub adres poczty elektronicznej pzon@pcprbraniewo.pl

Inspektor ochrony danych - Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych. Taki kontakt może odbyć się drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@pcprbraniewo.pl lub pisemnie na adres Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo.

Cele przetwarzania danych osobowych -  dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania dotyczącego wydawania orzeczeń o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, kart parkingowych/ legitymacji osoby niepełnosprawnej,

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  • obowiązek prawny ciążący na Administratorze – Art. 6 ust. 1 lit. c) i Art. 6 ust. 2 lit. b) RODO w związku z 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w szczególności zapisami § 3 ust. 1 pkt. 1 i § 2 pkt. 1; § 6 ust. 1 i 2; § 7 ust. 4;  § 13 ust. 1,2 i 3, § 20 ust. 1,2,3,4,5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r.; § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych
  • zgoda osoby której dane dotyczą –  Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Informacje o odbiorcach danych osobowych - dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom: Wojewódzkiemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu, innym zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, ośrodkom pomocy społecznej, Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Poza tym dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania. Administrator w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy.

Czas przetwarzania danych osobowych - dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od roku następnego po roku, w którym orzeczenie utraciło ważność, 10 lat w przypadku karty parkingowej i legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Obowiązek podania danych osobowych - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa: wydania orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, karty parkingowej, legitymacji osoby niepełnosprawnej

Prawa osoby, której dane dotyczą - prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do ograniczenia przetwarzania; jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Aby skorzystać z powyższych praw należy napisać do Administratora lub skontaktować się  z inspektorem ochrony danych.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.