Zmiany w „Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych programu ‚Aktywny samorząd’ w 2019 roku”

UWAGA zmiany w „Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych programu ‚Aktywny samorząd’ w 2019 roku”    1. Możliwość dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił w bieżącym roku nabór wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach...

Program pilotażowy „Aktywny Samorząd” w 2019 roku

Program pilotażowy „Aktywny Samorząd” w 2019 roku obejmuje następujące formy wsparcia: Moduł II – dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym należy przez to rozumieć naukę w następujących formach edukacji na poziomie wyższym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie...
Accessibility
Zamknij