Aktywny Samorząd 2019 – Wnioski na Moduł I z załącznikami

Wnioski na Moduł I z załącznikami Obszar A – likwidacja bariery transportowej: Zadanie 1– pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, dla osób z dysfunkcją narządu ruchu do pobrania: załącznik do Zadania 1 zawierający: Wniosek o dofinansowanie Zał. nr 1 oświadczenie o dochodach Zał. nr 2 informacja o  przetwarzaniu danych osobowych Zaświadczenie lekarskie...

Program pilotażowy „Aktywny Samorząd” w 2019 roku

Program pilotażowy „Aktywny Samorząd” w 2019 roku obejmuje następujące formy wsparcia: Moduł II – dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym należy przez to rozumieć naukę w następujących formach edukacji na poziomie wyższym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie...
Accessibility
Zamknij