Szkolenie doradców ROPS 2012 – I edycja

W dniu 24.02.2012r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Pl. Piłsudskiego 2 w Braniewie odbyło się spotkanie zespołu doradców Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z kadrą kierowniczą i pracownikami jednostek pomocy społecznej oraz PCPR z powiatu braniewskiego.

Szkolenie poprowadzili: Pan Marek Jurzyński – doradca ds. tworzenia partnerstw na rzecz aktywizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rozwoju ekonomii społecznej i Pan Tomasz Igielski – doradca ds. partnerstw lokalnych oraz rozwoju pracy socjalnej.

Głównymi tematami przeprowadzonego spotkania były:

– proces aktualizacji gminnych/powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych,

– wolontariat w jednostkach pomocy społecznej.

Doradcy przedstawili schemat procesu aktualizacji strategii oraz role zespołu zadaniowego, którego celem jest właściwe zdiagnozowanie potrzeb lokalnych.

Następnie omówione zostały założenia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z której wynika w jakich organizacjach można zatrudnić wolontariuszy. Omówione zostały również cechy wolontariusza, zasady formalnego zatrudniania wolontariusza (umowa, ubezpieczenie) oraz sposoby niefinansowe wynagrodzenia.

Doradcy projektu systemowego ROPS stosowali metody aktywnego udziału uczestników – dyskusja, warsztaty, burza mózgów. Dodatkowo uczestnicy spotkania zadawali pytania na które uzyskali odpowiedzi. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe.

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij