Szkolenie doradców ROPS 2012 – II edycja

Dnia 24.05.2012r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Pl. Piłsudskiego 2 w Braniewie odbyło się spotkanie zespołu doradców Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z pracownikami socjalnymi jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu braniewskiego.

Szkolenie poprowadzili: Pani Grażyna Dziadowicz-Kulka – doradczyni ds. aktywnej integracji oraz innowacyjnych metod pracy z klientem pomocy społecznej, Pani Jadwiga Włodkowska – doradczyni ds. prawidłowego wdrażania zadań na rzecz aktywnej integracji

i Pan Tomasz Igielski – doradca ds. partnerstw lokalnych oraz rozwoju pracy socjalnej.

Głównymi tematami przeprowadzonego spotkania były innowacyjne metody pracy z klientem zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Szkolenie oparte było na metodach aktywnego udziału, m.in. na dyskusji w grupie i studium przypadku. Podczas szkolenia wszyscy uczestnicy dokonali autoprezentacji oraz wskazali, jakie cechy ułatwiają im pracę w zawodzie i kontakt z klientem, a jakie utrudniają.  Wśród najczęściej wymienianych pozytywnych znalazły się: życzliwe nastawienie do klienta, a wśród negatywnych kłamstwa ze strony klienta.

W dalszej kolejności przedstawiciele ROPS z pomocą uczestników dokonali porównania biernego i aktywnego modelu postawy klienta. Wszyscy uczestnicy stwierdzili, że dążeniem nowoczesnej pomocy społecznej jest przyjęcie przez pracownika socjalnego takiej postawy wobec klienta, by on sam stał się współtwórcą rozwiązania jego własnych trudności.

Następnie doradcy poprowadzili warsztaty oparte na metodzie studium przypadku, które polegały na przedstawieniu grupie sukcesu związanego z rozwiązaniem dowolnego problemu dotyczącego ich klienta. Celem ćwiczenia było dostrzeżenie w sobie niepoznanych dotąd pozytywnych cech i umiejętności.

Doradcy projektu systemowego ROPS zakończyli spotkanie rozdaniem materiałów szkoleniowych będących podstawą pracy na kolejnych warsztatach, które odbędą się w siedzibie PCPR Braniewo 28.06.2012r. Tematem kolejnego szkolenia będzie terapia skoncentrowana na rozwiązaniach.

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij