Szkolenie doradców ROPS 2011

Spotkanie kadry pomocy społecznej z terenu powiatu braniewskiego z przedstawicielami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie

Dnia 27.10.2011r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie obyło się spotkanie doradców Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:

– doradcy ds. prawidłowego wdrażania zasad na rzecz aktywnej integracji oraz stosowania prawa zamówień publicznych – Seweryna Żaworonka,

– doradcy ds. partnerstw lokalnych i rozwoju pracy socjalnej – Tomasza Igielskiego

z kadrą ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu braniewskiego, które zostało zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie. Poza przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej, wziął w nim udział również z-ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Pani Lucyna Karczewska oraz przedstawiciele tut. Centrum.

Głównymi punktami spotkania były:

– aktualizacja i monitoring powiatowej i gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych,

– prezentacja założeń Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej do 2020 roku,

– przedstawienie możliwości wprowadzenia nowych rozwiązań w projektach systemowych na 2012 rok (m.in. zatrudnianie koordynatorów klubów integracji społecznej),

– propozycja współpracy partnerskiej pomiędzy PUP a jednostkami pomocy społecznej.

W trakcie spotkania omówiono także realizację projektów systemowych, gdzie jako przykład dobrych praktyk został przedstawiony przez panią Małgorzatę Wojtas projekt prowadzony przez GOPS w Braniewie, w ramach którego zatrudnieni są asystenci rodziny.

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij