Wnioski o dofinansowanie z PFRON – rehabilitacja społeczna

Do pobrania formularze w formacie Adobe Reader (pdf)

 

Wnioski o dofinansowanie:

  1. Wniosek o dofinansowanie* / sfinansowanie* zakupu urządzeń (wraz z montażem*) lub wykonania usług* z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się/technicznych
  2. Wniosek o dofinansowanie* / sfinansowanie* zakupu urządzeń (wraz z montażem*) lub wykonania usług* z zakresu likwidacji barier technicznych
  3. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
  4. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny
  5. Wniosek w sprawie dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  6. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji
  7. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizowaniem świadczeń ze środków PFRON

 
(Zaktualizowane 30 grudnia 2019 r.)

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij