„Tworzenie Programu na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej”

Zdjęcie ze szkolenia „Tworzenie Programu na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej” W dniach 06-07.09.2013 roku w Miłomłynie odbyło się szkolenie „Tworzenie Programu na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej” prowadzone przez trenera pana Arkadiusza Jachimowicza z Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, w którym uczestniczyli członkowie Zespołu ds. wdrażania i promocji ekonomii społecznej w Powiecie Braniewskim w następującym składzie: pani Małgorzata Wojtas – członek Zarządu Powiatu Braniewskiego, pani Małgorzata Dunajska – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, pan Daniel Piotrkowski – sekretarz Gminy Pieniężno, pani Agnieszka Zajączkowska – sekretarz Urzędu Gminy w Lelkowie, pani Janina Jachimowicz – kierownik Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku, pani Beata Jarosz – przewodnicząca Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych w Braniewie oraz sekretarz Zespołu pani Katarzyna Nazar – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie.

W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście: pan Jerzy Welke – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie oraz pan Jerzy Butkiewicz animator, doradca z Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej w Braniewie.

Szkolenie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie poświęcone było wypracowaniu dokumentu strategicznego tj.: „Programu na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Braniewskim”.

W pierwszej kolejności zebrani zapoznali się z dokumentami strategicznymi z poziomu województwa tj.: Regionalnym Planem Działań na Rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej w Województwie Warmińsko – Mazurskim na lata 2011–2015 oraz powiatu tj.: strategie rozwiązywania problemów społecznych. Ponadto uczestnicy zapoznali się z diagnozą stanu ekonomii społecznej w powiecie braniewskim. Diagnoza ta wykonana została przez pracowników Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na zlecenie Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej, w ramach projektu Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej.

Podczas dwudniowego szkolenia roboczego i warsztatowego zebrani opracowali projekt „Programu na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Braniewskim na lata 2014 – 2020”.

Dokument ten zawiera problematykę sektora ekonomii społecznej jako istotnego i ważnego elementu lokalnej polityki w zakresie zatrudniania i integracji społecznej.

Program określa wizje, cel główny, cele szczegółowe, działania, oraz wskaźniki opisujące efekty realizacji programu.
Po konsultacjach społecznych „Programu na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Braniewskim” zostanie przedłożenie Radzie Powiatu Braniewskiego w celu zatwierdzenia Uchwałą, po czym nastąpi jego realizacja.

Opracowała: Katarzyna Nazar – sekretarz Zespołu.

Podobne tematy

Accessibility
Zamknij