Pomoc osobom bezdomnym

Zbliża się zima, która jest bardzo ciężkim okresem dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – szczególnie niepełnosprawnych i pozostających bez dachu nad głową. Wielu osobom trudno jest pokonać wstyd i zwrócić się pomoc do instytucji systemu pomocy społecznej. W związku z tym bądźmy czujni i uważni. Gdzieś w pobliżu może się znajdować osoba bezdomna, która w sytuacji chłodów może stracić zdrowie albo życie.

Telefony alarmowe:
112 – europejski telefon alarmowy
999 – pogotowie ratunkowe
997 – policja
55 243 30 48 – Straż Miejska w Braniewie

 

Na terenie miasta Braniewa placówkami świadczącymi pomoc osobom bezdomnym są:

  1. Noclegownia Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Socjal” w Braniewie, ul. Elbląska 55, tel. 55 620 81 00, 55 620 81 07 (15 miejsc noclegowych, pomoc psychologiczna i pracownika socjalnego)
  2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie, ul. Rzemieślnicza 1, tel. 55 620 81 00 (wydawanie paczek żywnościowych)
  3. Punkt Interwencji Kryzysowej w Braniewie, ul. Bł. Reginy Protmann 4, tel. 55 243 25 73 (tymczasowe schronienie dla 6 osób, pomoc psychologiczna oraz pracownika socjalnego)
  4. Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie, ul. Królewiecka 35, tel. 55 644 24 92 (dwa miejsca interwencyjne w sytuacji długotrwałych mrozów)

Telefony Ośrodków Pomocy Społecznej:

MOPS Braniewo 55 620 81 00
GOPS Braniewo 55 644 03 13
MGOPS Frombork 55 243 75 35
MGOPS Pieniężno 55 243 63 63
GOPS Płoskinia 55 620 86 28
GOPS Lelkowo 55 244 81 84
GOPS Wilczęta 55 248 75 29

Bezpłatna całodobowa infolinia dla osób bezdomnych: 800 165 320 (czynna do 31.03.2014 r.)

Poniżej:

wykaz ośrodków wsparcia, noclegowni i schronisk świadczących pomoc osobom bezdomnym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij