Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – rozstrzygnięte

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie ogłasza nabór na wolne stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Termin składania dokumentów do dnia 18 czerwca 2014 roku do godz. 15:00.

do pobrania:

  1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 

Dodano 24 czerwca 2014r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko
KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie

Informuję, że w wyniku zakończonej procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

Pani Małgorzata Buk, zamieszkała Braniewo.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatura Pani Małgorzaty Buk spełniła wymogi formalne umieszczone w ogłoszeniu o naborze i została zakwalifikowany do postępowania sprawdzającego w formie rozmowy kwalifikacyjnej, którą przeprowadzono dnia 23.06.2014r. Celem rozmowy kwalifikacyjnej było sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnej do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku, jak również weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

W trakcie rozmowy kandydatka wykazała się wiedzą z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, doświadczeniem nabytym w pracy. Komisja uznała, że wiedza, kwalifikacje, predyspozycje osobowościowe, zaangażowanie i komunikatywność kandydatki gwarantują prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków.

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij