Zaproszenie do składania ofert: „Organizacja i realizacja konsultacji edukacyjnych/pedagogicznych”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego realizacji usługi – organizacji i  realizacji konsultacji edukacyjnych/ pedagogicznych wyrównujących braki rozwojowe, szkolne, rozwój zainteresowań udzielane indywidualnie dla uczestników projektu konkursowego pn. „Rodzina to nasza przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Oferta

Załącznik 1

Załącznik 1a

Załącznik 2

Załącznik 3

[dodano 21-03-2018 r.]

Protokół z otwarcia ofert.

[dodano 30-03-2018 r.]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij