Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi sporządzenia indywidualnych psychologicznych diagnoz rodziny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie usługi sporządzenia indywidualnych psychologicznych diagnoz rodziny – uczestników projektu „Rodzina to nasza przyszłość”.

Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie w okresie wrzesień-październik 2018: 41 diagnoz psychologicznych, w tym 27 dla rodzin biologicznych, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej lub są zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej, będących klientami ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu braniewskiego oraz 14 rodzin zastępczych zamieszkujących teren powiatu braniewskiego.

Termin składania ofert: do dnia 11.09.2018 r. do godziny 10:00

do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Kwestionariusz
  3. Formularz ofertowy
  4. Załącznik 1
  5. Załącznik 1a
  6. Załącznik 2
  7. Załącznik 3

[dodano 11-09-2018 r.]

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi sporządzenia indywidualnych psychologicznych diagnoz rodziny

[dodano 12-09-2018 r.]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty diagnozy

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij